Groot onderhoud van het orgel afgewerkt

Iets meer dan 20 jaar na de restauratie is het orgel toe aan een groot onderhoud.

Sinds begin december 2021 is Orgelbouwer Schumacher het Vermeulen-orgel onder handen aan het nemen.

Meer dan 1250 pijpen moeten afgehaald, nagekeken, gepoetst en nadien juist teruggeplaatst worden.

Enkele van de pijpen die reeds klaar liggen om tijdelijk opgestapeld te worden.

Gedurende een viertal weken lag het orgel “uit elkaar”, zodat we daarna terug kunnen genieten van de volle klanken. Sinds 23 december is het weer helemaal bruikbaar.

Verscheidene organisten worden aangezocht om regelmatig het orgel te bespelen. De concrete momenten zullen geafficheerd worden aan de kerk.

U bent welkom om te komen luisteren en genieten!

Kijk binnen in onze kerk

Uiteraard bent u altijd welkom om zelf te komen vertoeven bij de Heer. De kerk is open van 9u tot 18u (winter) en 9u tot 20u (zomer).

Zicht vanaf de ingang
Wat dichter bij het altaar.
Een kijk op het Odillia-altaar
Aan de kant van het Maria-altaar staat nu de “lege kerststal”, in afwachting van jullie gaven voor Vincentius.

Voor in het koor moet u zeker ook naar boven kijken.
Want het koor wordt overdekt door een centrale koepel waarin het midden God de Vader wordt afgebeeld en in de 4 zwikken (hoeken) de 4 evangelisten.

Het Christusbeeld

Over de oorsprong van het Christusbeeld is in de parochiearchieven niets te vinden. In de inventaris door pastoor Cuypers in oktober 1877 wordt het beeld vermeld samen met het kruis.
Een mogelijkheid is dat het mee vervaardigd is door Louis Kockerols in 1861 samen met het “missiekruis”.
Maar het KIK klasseerde het in 1976 als 18e eeuws (1701-1800). Misschien is het meegekomen uit de “kapel van de schaapsherder” (de voorloper van de kerk van Godsheide) waardoor het van voor 1800 is.
Reeds voor het beeld van het kruis werd afgenomen bleek het erg aangetast door houtworm die nog actief aanwezig was.

Het is duidelijk dat er dringend nood is aan restauratie/conservatie van dit beeld willen we het terug plaatsen boven het altaar.

Bij controle voor de restauratie werd opgemerkt dat het beeld oorspronkelijk gepolychromeerd (gekleurd) was. Deze kleuren waren verwijderd door het beeld te “logen” (behandelen met basische vloeistof).
Er zijn nog resten van die polychromie te zien: de doornen van de kroon zijn duidelijk nog gekleurd.
En ook de witte basiskleur is nog te zien.
Pastoor Renquet schreef in 1966 over het beeld dat het “een witgeverfde Christus met zwarte baard” was. Het hing toen boven de deur van de doopvont omdat het te beschadigd was. Hij heeft de “witte en zwarte kleuren verwijderd en zo ontdekten wij dat het een prachtige houten Christus was in noordsen den.”
Dat laatste is niet correct want het gaat over lindenhout.
In de loop der jaren is de houtworm echter aanwezig gebleven in de kerk (o.m. het altaar was aangetast) en was er enkel bij de laatste verfbeurt van de kerk geprobeerd via vergassing deze te stoppen. Dat was niet volledig gelukt zodat na de restauratie van het schilderij van Odilia alle plaatsen waar de houtworm actief was, individueel behandeld werden.
Het beeld had ook te lijden gehad van de warmte van de lampen.
Omdat we de middelen niet hadden voor een grondige restauratie werd het voorlopig ondergebracht in het atelier in de pastorie (1ste verdieping) en daar grondig behandeld tegen houtworm. Sedert een half jaar is geen memel meer gezien en ook de “warmte-barsten” zijn verdwenen door de constante temperatuur en vochtigheidsgraad in de pastorie.

Wat nu nog moet is: versteviging van de zwakke plekken, zuiver maken van het hout dat door de loog-behandeling erg ruw is geworden en dus meer vuil vasthoudt en een boen-beurt met een synthetisch product zodat de insecten minder zin in het hout zullen hebben.
Deze behandeling is gepland voor het voorjaar van 2022 zodat het beeld met Pasen terug in volle glorie te zien kan zijn in de kerk.
De kost van de conservatie is wat lager geworden maar toch nog 800€, dus is elke bijdrage (hoe klein ook) welkom op de rekening van de kerkraad: BE43 7330 2016 3401 met vermelding: “Bijdrage restauratie Christusbeeld”.

Hartelijk dank aan wie reeds gesponsord heeft (o.m. naar aanleiding van de tentoonstelling IN-KLEUREN).

Tentoonstelling IN-KLEUREN viel bij heel wat mensen in de smaak

De kerk van Godsheide heeft sinds 1888 een kruisweg van beeldhouwer Mathias Zens uit Gent. Deze polychrome beelden zaten in lijsten in de stijl van de kerk. In 1966 heeft pastoor Renquet de staties uit de lijst laten zagen en inwerken in de zijmuren. Later dat jaar werden ze wit geschilderd.

Na wat speurwerk hebben we een bestaande polychrome kruisweg van deze beeldhouwer teruggevonden in de Catholic Church of the Most Precious Blood in Londen. Afdrukken van deze kruisweg worden naast de eigen kruisweg getoond in de kerk van Godheide.

Mathias Zens is precies 100 jaar geleden overleden in Gent (3/10/1921). Een reden temeer om deze 2 kruiswegen samen te exposeren.

Verder is er ook een 18e eeuws beeld van de gekruisigde Christus. De maker van dit beeld is onbekend maar de trekken van de figuur zijn heel mooi weergegeven. Dit lindenhouten beeld was in het verleden een veelkleurig geschilderd beeld. Eveneens in de jaren zestig heeft men alle verf van dit beeld gehaald. Hier kunnen we u enkel laten raden hoe het er voordien uitzag. Dit beeld moet dringend gerestaureerd worden, maar de middelen daartoe ontbreken ons.

De tentoonstelling loopt van 25 september tot 8 oktober 2021 en is elke dag open (samen met de kerk) van 9u tot 19u. Toegang is gratis, een bijdrage voor de restauratie van het Christusbeeld is welkom op de rekening van de kerkraad: BE43 7330 2016 3401 met vermelding: “Bijdrage restauratie Christusbeeld”. Hartelijk dank!

Orgelconcerten op het 150 jaar oude orgel

In 1869 werd in de kerk van Godsheide een orgel geplaatst, vervaardigd door Peter-Jan Vermeulen uit Weert. Dit orgel is met slechts enkele minimale wijzigingen nog steeds in gebruik.

In 1975 werd het orgel geklasseerd als monument.

Eind jaren ’80 was het evenwel erg onderkomen en moest het gerestaureerd worden. Dat is in 1997 door de firma Schumacher gebeurd zodat in 1998 het vernieuwde orgel kon ingespeeld worden.

Dit jaar staat het orgel 150 jaar in onze kerk.
We willen dit met enkele orgelconcerten vieren.

Op zondag 15 september om 15u speelt Dhr. Ludo Geloen.
Ludo Geloen (°1962, Dikkebus) is directeur van de studierichting Muziek aan de Kunstacademie te Poperinge, tevens bespeelde hij het orgel van de O.-L.-V.-Middelareskerk te Ieper. Hij is beiaardier van de stad Ieper & Poperinge, componist en improvisator.
Op het programma staan werken van ongeveer 150 jaar geleden, rond de tijd dat het orgel in Godsheide kwam.

Daarnaast speelt op zondag 29 september Dhr. Tommy Bas moderne muziek op het oude orgel: dit keer niet sluiks tijdens de viering (waar “Yesterday” van de Beatles vaak niet herkend werd door de kerkgangers) in contrast daarmee treedt het klarinetten-ensemble AMICI op met eerder klassieke stukken.

Duizenden nieuwe inwoners in Godsheide

De komst van nieuwe woningen in Godsheide maakt dat verschillende verenigingen (ook het kerkbestuur) samen met de stad zoeken om de leefbaarheid van Godsheide te behouden/verbeteren. Daarvoor wordt onder meer aan 2 dorpsparken gedacht tussen de Kiezelstraat en de voetbalvelden. Tijdens de gesprekken werd toen aangehaald dat de aanplantingen in die dorpsparken best ook “bij”-vriendelijk zouden zijn.

Hoewel de pastorietuin geen deel uitmaakt van het opzet van dorpsparken in Godsheide heeft het kerkbestuur onderzocht welke mogelijkheden hij zou kunnen bieden.

Daar is de suggestie gevallen om de tuin te voorzien voor bijenkasten: als er bij-vriendelijke aanplantingen komen zijn bijen natuurlijk ook noodzakelijk.

“Als de bijen uitsterven, sterft de mens enkele jaren later ook uit”. Zei Albert Einstein.

Je kan deze uitspraak nuanceren maar feit is wel dat bijen erg belangrijke beestjes zijn voor ons eco-systeem.  80% van al onze gewassen en 90% van alle fruitsoorten kunnen niet overleven zonder bestuiving door bijen.

Op Goede Vrijdag zijn dan 2 bijenkasten geplaatst achteraan in de pastorietuin.  (er zouden zo’n 50000 bijen/korf zitten maar dat hebben we niet nageteld).

Het gaat om bijen van het ras Carnica, oorspronkelijk uit Slovenië afkomstig, “met een zeer hoge honingproductie, een zachtaardig gedrag , raamvastheid, vluchtactiviteit bij vrij lage temperatuur, een regelmatig ontwikkeld broednest, omgeven door een voorraad- en stuifmeelgordel en een snelle voorjaarsontwikkeling”.

(Marc Severi, de stadsimker, toont dat de Carnica-bij, zachtaardig is).

Ontdek de rust van de pastorietuin!

Hoewel de pastorietuin in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan als “besloten” beschreven is, willen we toch iedereen de mogelijkheid geven om de rust die van de tuin uitgaat te ontdekken.

Daarom wordt vanaf 5 mei elke 1ste zondag van de maand van 14u-16u de tuin opengesteld en kan hij bezocht worden. Er zijn 2 zitbanken in de tuin voor wie de tijd wil nemen om te genieten.

Er is wel geen verharding aanwezig in de tuin. Om de rust voor iedereen te verzekeren zijn honden NIET toegelaten.

U kan ook naar de bijen gaan kijken, maar we vragen wel om voor het hekwerk rond de korven te blijven.

Omdat we geen garantie hebben over het weer wordt tegelijk in de kerk rustige meditatiemuziek gespeeld.

Eerstvolgende data: 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september.

De kerk is trouwens elke dag open en toegankelijk van 9u tot 17/19u (winter/zomer).

U kan ook een rondleiding met gids voor meer informatie over Godsheide, kerk en pastorie aanvragen.

via gidsen@godsheide.one  of 0472/682715 (Jos Briers)

Koninginnen op bezoek in de pastorietuin

Momenteel is alles klaar om vanaf vrijdag koninginnen in hun bijenkorf te ontvangen.

Daarvoor staan enkele paletten klaar waarop de korven kunnen geplaatst, is ook een omheining voorzien om het uitzicht te verfraaien én om te opdringerige toeschouwers op afstand te houden. We hebben speciaal aan de imker gevraagd om “vriendelijke” bijen mee te brengen, maar dan nog is het best om hen rustig hun gang te laten gaan. Ze zoeken tot 3 km ver naar voedsel zodat er honing kan gemaakt worden.

Het is een eerste steentje vanwege de kerkfabriek aan het milieu en de omgeving in Godsheide.

Lezing in het kader van “Kunst en Erfgoed In de Kijker” : Het geheim achter het schilderij van de heilige Odilia (Godfried Guffens, 1877)

door restauratrice Emma Van Briel

Voor deze lezing gaat Het Stadsmus op locatie. In de Onze-Lieve-Vrouw van Bezoekingkerk in Godsheide hangt een schilderij van Godfried Guffens uit 1877. Het schilderij, dat door een uitzonderlijk toeval in het bezit kwam van de kerkfabriek van Godsheide,  was bijzonder vuil; doek en lijst waren beschadigd. In 2018 werd besloten dat het geconserveerd en gerestaureerd zou worden.

Restauratrice Emma Van Briel legde enkele schildertechnische geheimen van Godfried Guffens bloot en geeft zo een inkijk in de werkwijze van deze bekende Belgische kunstenaar (1823, Hasselt – 1901, Schaarbeek). Tijdens de lezing geeft Emma Van Briel een overzicht van Guffens’ oeuvre en krijg je een inkijk in het leven en de verering van de heilige Odilia (5de eeuw), die wereldwijd als beschermsters tegen oogkwalen vereerd wordt.

Zaterdag 8 september om 15 uur
Onze-Lieve-Vrouw van Bezoeking, Kiezelstraat 132a, Godsheide
Toegang gratis
Meer weten over Godfried Guffens?

1 2 3