Ondanks de regen: processie uitgetrokken

Graag hadden we gestart met een openluchtmis in de tuin van de pastorie, maar dat liet het weer zeker niet toe. Dus kwamen de 100 aanwezigen samen in de kerk.

Toen het tijd werd om de processie te vormen, was het nog steeds “druilerig”. Vandaar de beslissing om wel uit te trekken, maar de harmonie zonder instrumenten (op 2 na), het Mariabeeld met een plastic mantel, zonder het vaandel van Odilia (wel met de relikwie) en zonder de baldakijn. Zo gingen we met 160 personen op weg naar het rustaltaar.

De paraplu’s waren nog nodig toen we vertrokken. Maar de scouts lieten weten dat ze van een beetje regen niet zouden smelten en zorgden ook dit jaar voor het Mariabeeld.

Onderweg bleef het redelijk droog zodat we nadien allemaal samen naar de receptie konden.
Op dat moment was het buiten droog genoeg om de ontmoeting in de tuin van de pastorie te laten doorgaan (+ binnen én in de voortuin).

Dankzij de hulp van Ferm, de scouts, het parochieteam, de kerkfabriek en al wie nog geholpen heeft, werd de vriendschapsreceptie een moment van samenzijn voor onze parochiegemeenschap. (foto’s: Bert Steegen)

Dialectkring Godskeskal

De dialectkring Godskeskal wil onze lokale taal als levend erfgoed in stand houden.

Deze groep komt op donderdag 14 september 2023 om 19.30u samen in de pastorie aan de Kiezelstraat. Iedereen is welkom, ook onaangekondigd.

Voor inlichtingen: felixbergers@hotmail.com of 089/35 64 20.

Optreden Gospelkoor

Op 27 mei 2023 om 19u ontvangen we in de kerk van Godsheide een groep van bijna 40 personen die samen met de aanwezigen heel wat bekende én minder bekende liederen zullen zingen. Na afloop bieden we alle zangers en meezingers een glaasje aan.

Die dag is er ook het feest van de Servisch-Orthodoxe Parochie van Hemelvaart dat begint met een plechtige viering om 10u30 (indien er geen begrafenis is). Daarna gaat het feest verder door in de tuin van de pastorie. Hiervoor wordt u ook van harte uitgenodigd.

“We willen van de pastorij een soort bijenkorf maken van allerlei initiatieven die mensen nauwer samenbrengen en leiden tot meer solidariteit en hartelijkheid”, zegt Felix Bergers.

“We willen van de pastorij een soort bijenkorf maken van allerlei initiatieven die mensen nauwer samenbrengen en leiden tot meer solidariteit en hartelijkheid”, zegt Felix Bergers.  — ©  Serge Minten

HASSELT – 

De Universiteit
voor het Maatschappelijk Belang (UMB), die jaarlijks tientallen activiteiten
organiseert in de provincie, opereert voortaan vanuit de pastorij in hartje
Godsheide. “We willen van de pastorij een soort bijenkorf maken van
initiatieven die mensen nauwer samenbrengen”, zegt Felix Bergers.

 

Negen jaar nadat onder de vleugels van de Universiteit Hasselt de
Universiteit voor het Maatschappelijk Belang werd opgericht, heeft de
organisatie nu een eigen thuis. “We hebben samengezeten met de kerkraad van de
parochie en die was meteen enthousiast over onze bedoelingen”, vertelt Felix
Bergers. “We willen van de pastorij een soort bijenkorf maken van allerlei
initiatieven die mensen nauwer samenbrengen en leiden tot meer solidariteit en
hartelijkheid. Daarom is het geweldig dat ook de Godskesbieb,
de materialenuitleendienst van buurtwerking Unie Godsheide hier haar onderkomen
heeft. Iets wat mensen zeker ook dichter bij mekaar brengt.”

Kerk

“We kunnen, na afspraak, voor grotere evenementen ook de kerk gebruiken,
waar we al de Wereldgebedsdag organiseerden. Die stond in het teken van de
samenwerking tussen alle levensbeschouwingen, over de grenzen van de
levensvisies heen. In de kerk willen we graag maandelijks een interlevensbeschouwelijk aanbod brengen, van muziek tot
dans, van panelgesprek tot tentoonstelling, van zitmeditatie tot andere
happenings. We liggen hier trouwens middenin de kern van Godsheide, met naast
de kerk en de pastorij ook de ruime tuin erachter, het jeugdhuis, de
harmoniezaal en het vroegere café Bij Vieke waar af
en toe informele momenten kunnen.”

Raven

In de pastorij krijgt de UMB ook een eigen onthaallokaal met
secretariaat en straks is ook de bovenverdieping klaar voor gebruik. “Als we
tenminste onze huisdieren, vier raven die geregeld via de schouw binnen
geraken, er weg krijgen”, lachen kerkraadvoorzitter en ‘klusjesman’ Leo Nijsen
en secretaris Jos Briers. “Onze parochie staat zeker open voor UMB. Op deze
manier krijgt de pastorie een prachtige invulling, die onze dorpskern nog meer
leven inblaast dan er vandaag al is.”

(Dirk Jacobs)

De agenda van UMB is raadpleegbaar via www.socialekalender.be

 

Processie 2022

Sedert 1855 gaat jaarlijks de processie uit in Godsheide. Ook dit jaar.

Hieronder de info uit de flyer.

Groot onderhoud van het orgel afgewerkt

Iets meer dan 20 jaar na de restauratie is het orgel toe aan een groot onderhoud.

Sinds begin december 2021 is Orgelbouwer Schumacher het Vermeulen-orgel onder handen aan het nemen.

Meer dan 1250 pijpen moeten afgehaald, nagekeken, gepoetst en nadien juist teruggeplaatst worden.

Enkele van de pijpen die reeds klaar liggen om tijdelijk opgestapeld te worden.

Gedurende een viertal weken lag het orgel “uit elkaar”, zodat we daarna terug kunnen genieten van de volle klanken. Sinds 23 december is het weer helemaal bruikbaar.

Verscheidene organisten worden aangezocht om regelmatig het orgel te bespelen. De concrete momenten zullen geafficheerd worden aan de kerk.

U bent welkom om te komen luisteren en genieten!

Kijk binnen in onze kerk

Uiteraard bent u altijd welkom om zelf te komen vertoeven bij de Heer. De kerk is open van 9u tot 18u (winter) en 9u tot 20u (zomer).

Zicht vanaf de ingang
Wat dichter bij het altaar.
Een kijk op het Odillia-altaar
Aan de kant van het Maria-altaar staat nu de “lege kerststal”, in afwachting van jullie gaven voor Vincentius.

Voor in het koor moet u zeker ook naar boven kijken.
Want het koor wordt overdekt door een centrale koepel waarin het midden God de Vader wordt afgebeeld en in de 4 zwikken (hoeken) de 4 evangelisten.

Het Christusbeeld

Over de oorsprong van het Christusbeeld is in de parochiearchieven niets te vinden. In de inventaris door pastoor Cuypers in oktober 1877 wordt het beeld vermeld samen met het kruis.
Een mogelijkheid is dat het mee vervaardigd is door Louis Kockerols in 1861 samen met het “missiekruis”.
Maar het KIK klasseerde het in 1976 als 18e eeuws (1701-1800). Misschien is het meegekomen uit de “kapel van de schaapsherder” (de voorloper van de kerk van Godsheide) waardoor het van voor 1800 is.
Reeds voor het beeld van het kruis werd afgenomen bleek het erg aangetast door houtworm die nog actief aanwezig was.

Het is duidelijk dat er dringend nood is aan restauratie/conservatie van dit beeld willen we het terug plaatsen boven het altaar.

Bij controle voor de restauratie werd opgemerkt dat het beeld oorspronkelijk gepolychromeerd (gekleurd) was. Deze kleuren waren verwijderd door het beeld te “logen” (behandelen met basische vloeistof).
Er zijn nog resten van die polychromie te zien: de doornen van de kroon zijn duidelijk nog gekleurd.
En ook de witte basiskleur is nog te zien.
Pastoor Renquet schreef in 1966 over het beeld dat het “een witgeverfde Christus met zwarte baard” was. Het hing toen boven de deur van de doopvont omdat het te beschadigd was. Hij heeft de “witte en zwarte kleuren verwijderd en zo ontdekten wij dat het een prachtige houten Christus was in noordsen den.”
Dat laatste is niet correct want het gaat over lindenhout.
In de loop der jaren is de houtworm echter aanwezig gebleven in de kerk (o.m. het altaar was aangetast) en was er enkel bij de laatste verfbeurt van de kerk geprobeerd via vergassing deze te stoppen. Dat was niet volledig gelukt zodat na de restauratie van het schilderij van Odilia alle plaatsen waar de houtworm actief was, individueel behandeld werden.
Het beeld had ook te lijden gehad van de warmte van de lampen.
Omdat we de middelen niet hadden voor een grondige restauratie werd het voorlopig ondergebracht in het atelier in de pastorie (1ste verdieping) en daar grondig behandeld tegen houtworm. Sedert een half jaar is geen memel meer gezien en ook de “warmte-barsten” zijn verdwenen door de constante temperatuur en vochtigheidsgraad in de pastorie.

Wat nu nog moet is: versteviging van de zwakke plekken, zuiver maken van het hout dat door de loog-behandeling erg ruw is geworden en dus meer vuil vasthoudt en een boen-beurt met een synthetisch product zodat de insecten minder zin in het hout zullen hebben.
Deze behandeling is gepland voor het voorjaar van 2022 zodat het beeld met Pasen terug in volle glorie te zien kan zijn in de kerk.
De kost van de conservatie is wat lager geworden maar toch nog 800€, dus is elke bijdrage (hoe klein ook) welkom op de rekening van de kerkraad: BE43 7330 2016 3401 met vermelding: “Bijdrage restauratie Christusbeeld”.

Hartelijk dank aan wie reeds gesponsord heeft (o.m. naar aanleiding van de tentoonstelling IN-KLEUREN).

1 2 3