De tentoonstelling : praktisch

Op 18 juli om 13.00u openen de deuren van de pastorie zich voor bezoekers.
Je kan je bezoek aan de tentoonstelling zowel in de kerk als in de pastorie starten: bedoeling is dat je van de ene naar de andere plaats gaat, via de tuin van de pastorie.
Er is een hellend vlak voorzien voor rolstoelen om geen probleem te hebben met de trappen van de pastorie, ook opzij van de kerk is een hellend vlak aanwezig.

De tentoonstelling is gratis (een vrije bijdrage is welkom uiteraard). Op beide plaatsen is een (beknopte) gids voorzien.

Op zondag 23 juli om 19.00u sluit het tentoonstellingsdeel in de pastorie af. Het was praktisch te moeilijk om de kunstwerken en oude documenten daar nog langer te laten bezichtigen.

In de 3 volgende zondagen: 30 juli, 6 en 13 augustus worden de objecten in de kerk wel opnieuw tentoongesteld. Daarna worden daar de kazuifels en vaandels opnieuw opgeborgen (tot een volgende keer?).

Indien je met een groep wenst te komen, is het handig om vooraf aan te melden: ofwel via +32 472 68 27 15 (Jos Briers) ofwel via een mail naar info@godsheide.one.

We hopen je te zien op (ONGE)ZIEN!
met de steun van logo_stad_hasselt

18 juli nadert

Op 18 juli opent de tentoonstelling (ONGE)ZIEN zijn deuren voor iedereen.

Nooit eerder getoonde stukken uit de collectie van de kerkfabriek Godsheide.

Schitterende kazuifels en processievaandels, een multimediaal zicht op plaatsen waar je anders niet mag of kan komen in de kerk.

Het verleden van de parochie in documenten, meer zelfs: een beeld van toen Goodtske nog geen parochie was in de pastorie. En voor 1 week zijn de uitgeleende kunstvoorwerpen terug thuis in de pastorie.

En de bol onder het kruis, met zijn verborgen inhoud, wordt bereikbaar in de tuin van de pastorie.bol2

Processie O.L.Vrouw en H.Odilia: zondag 23 juli 2017

Zoals elk jaar trekt ook nu de processie na de viering van 9u30 op de zondag in het octaaf van de H. Odilia.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de processie of de processie biddend te zien voorbijtrekken in de Kiezelstraat (van de kerk tot aan het rustaltaar bijna aan de Demer en terug).

Ieder huis langs het parcours kan bevlagd en versierd worden voor de doortocht van de processie.

Na de processie wordt iedereen verwacht in de tuin van de pastorie voor een drankje.processie2016 (meer foto’s in het overzicht van de processie van vorig jaar)

(ONGE)ZIEN

ongezien6

De kerkfabriek van Godsheide beheert de goederen van de kerk en parochiegemeenschap Godsheide. Ze wil de kunstobjecten die ze in beheer heeft presenteren aan de inwoners van Godsheide.

Daarom voorzien we een tentoonstelling tijdens het octaaf van de H. Odilia in 2017: 18-25 juli 2017 én de 3 daaropvolgende zondagen (samen met het 7de jaar).

Op deze site willen we je berichten over de voortgang voor deze tentoonstelling.

Ook kan je hier terecht als je zelf wil meewerken, meedenken, mee… (vul maar in). Iedereen is van harte welkom.

Processie 2016 O.L. Vrouw en H. Odilia

Zoals de vorige jaren was de processie ook dit jaar het werk van velen: fanfare, scouts, verenigingen,… en vele deelnemers, met een taak of als biddend volk.

Hieronder een (heel) korte impressie al van de “kop” van de processie: de fanfare, de vlaggen van de verenigingen, het beeld van O.L. Vrouw, het vaandel en de relikwie van de H. Odilia, de scouts en een (glimp) van de biddende massa daarachter. (Misschien zie je helemaal achteraan zelfs nog het baldakijn waaronder diaken François het Sacrament meedroeg).

Mogen we je volgend jaar ook (weer) verwachten?

In het kader van de tentoonstelling (ONGE)ZIEN zullen we dan de processie nog verder proberen uit te bouwen. Interesse? Je kan via het contactformulier opgeven wat jouw inbreng kan zijn. Hartelijk dank alvast.

1 2 3