(ONGE)ZIEN nu niet meer te zien…

De tentoonstelling (ONGE)ZIEN is afgesloten.

Meer dan 300 bezoekers bezochten de kazuifels, processievaandels, het schilderij van de H. Odilia en konden mee op een klimpartij in de toren en zelfs in het orgel.

Voor velen was de pastorie en zeker de tuin een aangename verrassing: niemand wist dat daar nog zo’n grote ruimte was.

Hartelijk dank aan allen die meehielpen om hiervan een succes te maken.

En, om op de vraag van velen te antwoorden: ja, we gaan iets doen met de pastorie. Volg het hier verder op.