Erfpacht en opstal

perceel A0077L Diepenbeek 1ste afd. (Mizerikstraat z/n)

De kerkraad van O.L.Vrouw-Bezoeking Godsheide Hasselt heeft beslist om het perceel Diepenbeek 1ste afd. A0077L openbaar voor te stellen voor erfpacht met recht van opstal. De minimum jaarlijkse vergoeding bedraagt 13.044 euro.

Biedingen moeten onder verzegelde omslag en bij aangetekende en ondertekende brief ingezonden worden naar Kerkraad O.L.Vrouw-Bezoeking Godsheide, Kiezelstraat 132, 3500 Hasselt. De geboden prijs moet in cijfers en voluit in letters geschreven worden. Op de omslag moet vermeld worden “bod voor erfpacht en opstal”. Het bod moet uiterlijk op 27/09/2021 aangetekend verstuurd zijn, de poststempel op de omslag geldt als bewijs hiervan. De biedingen worden geopend op 6/10/2021 om 20 uur, te Hasselt, Kiezelstraat 132 waarna de kerkraad zal beslissen. Intekenaars worden individueel verwittigd.

Voor dit perceel is er geen stedenbouwkundige vergunning, geen voorkooprechten. De recente bestemming is deels woongebied en deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er is geen verkavelingsvergunning en geen dagvaarding uitgebracht, het maakt ook geen deel uit van een voorkeurs- of projectbesluit.

Meer info: kerkfabriek@godsheide.one

De volledige overeenkomst is te vinden via deze link.