Een tentoonstelling in kerk en pastorie

Tijdens enkele voorbereidende vergaderingen hebben we gekozen om het geheel te beperken tot enkele plaatsen en ook inhoudelijk rond enkele accenten te werken:

 1. De kerk waarin 3 aspecten aan bod zullen komen :
  1. De H. Odilia: voorstelling van Odilia in Godsheide en daarbuiten en van de broederschap van de H. Odilia : het octaaf, de processie, alles rond ogen, zien, …
   we dachten bv. ook aan een lezing over het ongeziene in het reliekschrijn van H. Odilia in Kerniel (Jeroen Reyniers)
  2. De (schitterende) kazuifels die in bezit van de kerkfabriek zijn en die zeker mogen gezien worden samen met de processie-vaandels
  3. Een multimediale aanpak om “onzichtbare” plekken van onze kerk en omgeving zichtbaar te maken: een drone die de kerk over- en/of in vliegt, met een action-camera de kerktoren beklimmen, de zolder boven de kerk bekijken, een videomontage over de werking van het orgel (met een mini-orgel als voorbeeld),…
 2. De pastorie :
  tentoonstelling van “ongezien” (foto-)materiaal: plannen van de renovatie van het orgel, van het kerkherstel, stichtingsdocumenten, bijzondere cultus objecten , de uitgeleende kunstschatten…
 3. Buiten tussen beide plaatsen in: een kopie van de bol onder de windhaan waarin bij de restauratie door parochianen “toekomstberichten” gestopt zijn. Omdat we deze (zeker voorlopig) niet meer kunnen zien mogen nieuwe berichten in de kopie gestopt worden (of wie zijn tekst van toen nog kent een kopie van het originele bericht).