De tentoonstelling : praktisch

Op 18 juli om 13.00u openen de deuren van de pastorie zich voor bezoekers.
Je kan je bezoek aan de tentoonstelling zowel in de kerk als in de pastorie starten: bedoeling is dat je van de ene naar de andere plaats gaat, via de tuin van de pastorie.
Er is een hellend vlak voorzien voor rolstoelen om geen probleem te hebben met de trappen van de pastorie, ook opzij van de kerk is een hellend vlak aanwezig.

De tentoonstelling is gratis (een vrije bijdrage is welkom uiteraard). Op beide plaatsen is een (beknopte) gids voorzien.

Op zondag 23 juli om 19.00u sluit het tentoonstellingsdeel in de pastorie af. Het was praktisch te moeilijk om de kunstwerken en oude documenten daar nog langer te laten bezichtigen.

In de 3 volgende zondagen: 30 juli, 6 en 13 augustus worden de objecten in de kerk wel opnieuw tentoongesteld. Daarna worden daar de kazuifels en vaandels opnieuw opgeborgen (tot een volgende keer?).

Indien je met een groep wenst te komen, is het handig om vooraf aan te melden: ofwel via +32 472 68 27 15 (Jos Briers) ofwel via een mail naar info@godsheide.one.

We hopen je te zien op (ONGE)ZIEN!
met de steun vanĀ logo_stad_hasselt