Tentoonstelling IN-KLEUREN viel bij heel wat mensen in de smaak

De kerk van Godsheide heeft sinds 1888 een kruisweg van beeldhouwer Mathias Zens uit Gent. Deze polychrome beelden zaten in lijsten in de stijl van de kerk. In 1966 heeft pastoor Renquet de staties uit de lijst laten zagen en inwerken in de zijmuren. Later dat jaar werden ze wit geschilderd.

Na wat speurwerk hebben we een bestaande polychrome kruisweg van deze beeldhouwer teruggevonden in de Catholic Church of the Most Precious Blood in Londen. Afdrukken van deze kruisweg worden naast de eigen kruisweg getoond in de kerk van Godheide.

Mathias Zens is precies 100 jaar geleden overleden in Gent (3/10/1921). Een reden temeer om deze 2 kruiswegen samen te exposeren.

Verder is er ook een 18e eeuws beeld van de gekruisigde Christus. De maker van dit beeld is onbekend maar de trekken van de figuur zijn heel mooi weergegeven. Dit lindenhouten beeld was in het verleden een veelkleurig geschilderd beeld. Eveneens in de jaren zestig heeft men alle verf van dit beeld gehaald. Hier kunnen we u enkel laten raden hoe het er voordien uitzag. Dit beeld moet dringend gerestaureerd worden, maar de middelen daartoe ontbreken ons.

De tentoonstelling loopt van 25 september tot 8 oktober 2021 en is elke dag open (samen met de kerk) van 9u tot 19u. Toegang is gratis, een bijdrage voor de restauratie van het Christusbeeld is welkom op de rekening van de kerkraad: BE43 7330 2016 3401 met vermelding: “Bijdrage restauratie Christusbeeld”. Hartelijk dank!

Duizenden nieuwe inwoners in Godsheide

De komst van nieuwe woningen in Godsheide maakt dat verschillende verenigingen (ook het kerkbestuur) samen met de stad zoeken om de leefbaarheid van Godsheide te behouden/verbeteren. Daarvoor wordt onder meer aan 2 dorpsparken gedacht tussen de Kiezelstraat en de voetbalvelden. Tijdens de gesprekken werd toen aangehaald dat de aanplantingen in die dorpsparken best ook “bij”-vriendelijk zouden zijn.

Hoewel de pastorietuin geen deel uitmaakt van het opzet van dorpsparken in Godsheide heeft het kerkbestuur onderzocht welke mogelijkheden hij zou kunnen bieden.

Daar is de suggestie gevallen om de tuin te voorzien voor bijenkasten: als er bij-vriendelijke aanplantingen komen zijn bijen natuurlijk ook noodzakelijk.

“Als de bijen uitsterven, sterft de mens enkele jaren later ook uit”. Zei Albert Einstein.

Je kan deze uitspraak nuanceren maar feit is wel dat bijen erg belangrijke beestjes zijn voor ons eco-systeem.  80% van al onze gewassen en 90% van alle fruitsoorten kunnen niet overleven zonder bestuiving door bijen.

Op Goede Vrijdag zijn dan 2 bijenkasten geplaatst achteraan in de pastorietuin.  (er zouden zo’n 50000 bijen/korf zitten maar dat hebben we niet nageteld).

Het gaat om bijen van het ras Carnica, oorspronkelijk uit Slovenië afkomstig, “met een zeer hoge honingproductie, een zachtaardig gedrag , raamvastheid, vluchtactiviteit bij vrij lage temperatuur, een regelmatig ontwikkeld broednest, omgeven door een voorraad- en stuifmeelgordel en een snelle voorjaarsontwikkeling”.

(Marc Severi, de stadsimker, toont dat de Carnica-bij, zachtaardig is).

Ontdek de rust van de pastorietuin!

Hoewel de pastorietuin in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan als “besloten” beschreven is, willen we toch iedereen de mogelijkheid geven om de rust die van de tuin uitgaat te ontdekken.

Daarom wordt vanaf 5 mei elke 1ste zondag van de maand van 14u-16u de tuin opengesteld en kan hij bezocht worden. Er zijn 2 zitbanken in de tuin voor wie de tijd wil nemen om te genieten.

Er is wel geen verharding aanwezig in de tuin. Om de rust voor iedereen te verzekeren zijn honden NIET toegelaten.

U kan ook naar de bijen gaan kijken, maar we vragen wel om voor het hekwerk rond de korven te blijven.

Omdat we geen garantie hebben over het weer wordt tegelijk in de kerk rustige meditatiemuziek gespeeld.

Eerstvolgende data: 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september.

De kerk is trouwens elke dag open en toegankelijk van 9u tot 17/19u (winter/zomer).

U kan ook een rondleiding met gids voor meer informatie over Godsheide, kerk en pastorie aanvragen.

via gidsen@godsheide.one  of 0472/682715 (Jos Briers)

Koninginnen op bezoek in de pastorietuin

Momenteel is alles klaar om vanaf vrijdag koninginnen in hun bijenkorf te ontvangen.

Daarvoor staan enkele paletten klaar waarop de korven kunnen geplaatst, is ook een omheining voorzien om het uitzicht te verfraaien én om te opdringerige toeschouwers op afstand te houden. We hebben speciaal aan de imker gevraagd om “vriendelijke” bijen mee te brengen, maar dan nog is het best om hen rustig hun gang te laten gaan. Ze zoeken tot 3 km ver naar voedsel zodat er honing kan gemaakt worden.

Het is een eerste steentje vanwege de kerkfabriek aan het milieu en de omgeving in Godsheide.

Conservatie en restauratie van het schilderij van Odilia

Bij een nazicht van het schilderij van Guffens bleek dat er nogal wat problemen waren: schimmels, beginnende scheuren in het canvas, ontbrekende stukken aan het kader, …

Daarom dat de kerkfabriek gevraagd heeft om het schilderij te behandelen zodat het terug zijn oorspronkelijke frisheid kan hebben. Daarvoor hebben we beroep gedaan op een restauratrice die zowel het canvas als het kader kan behandelen.

De behandeling zal plaatsen hebben in  2 lokalen in de pastorie. Meer info volgt.

(ONGE)ZIEN nu niet meer te zien…

De tentoonstelling (ONGE)ZIEN is afgesloten.

Meer dan 300 bezoekers bezochten de kazuifels, processievaandels, het schilderij van de H. Odilia en konden mee op een klimpartij in de toren en zelfs in het orgel.

Voor velen was de pastorie en zeker de tuin een aangename verrassing: niemand wist dat daar nog zo’n grote ruimte was.

Hartelijk dank aan allen die meehielpen om hiervan een succes te maken.

En, om op de vraag van velen te antwoorden: ja, we gaan iets doen met de pastorie. Volg het hier verder op.

De tentoonstelling : praktisch

Op 18 juli om 13.00u openen de deuren van de pastorie zich voor bezoekers.
Je kan je bezoek aan de tentoonstelling zowel in de kerk als in de pastorie starten: bedoeling is dat je van de ene naar de andere plaats gaat, via de tuin van de pastorie.
Er is een hellend vlak voorzien voor rolstoelen om geen probleem te hebben met de trappen van de pastorie, ook opzij van de kerk is een hellend vlak aanwezig.

De tentoonstelling is gratis (een vrije bijdrage is welkom uiteraard). Op beide plaatsen is een (beknopte) gids voorzien.

Op zondag 23 juli om 19.00u sluit het tentoonstellingsdeel in de pastorie af. Het was praktisch te moeilijk om de kunstwerken en oude documenten daar nog langer te laten bezichtigen.

In de 3 volgende zondagen: 30 juli, 6 en 13 augustus worden de objecten in de kerk wel opnieuw tentoongesteld. Daarna worden daar de kazuifels en vaandels opnieuw opgeborgen (tot een volgende keer?).

Indien je met een groep wenst te komen, is het handig om vooraf aan te melden: ofwel via +32 472 68 27 15 (Jos Briers) ofwel via een mail naar info@godsheide.one.

We hopen je te zien op (ONGE)ZIEN!
met de steun van logo_stad_hasselt

Processie O.L.Vrouw en H.Odilia: zondag 23 juli 2017

Zoals elk jaar trekt ook nu de processie na de viering van 9u30 op de zondag in het octaaf van de H. Odilia.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de processie of de processie biddend te zien voorbijtrekken in de Kiezelstraat (van de kerk tot aan het rustaltaar bijna aan de Demer en terug).

Ieder huis langs het parcours kan bevlagd en versierd worden voor de doortocht van de processie.

Na de processie wordt iedereen verwacht in de tuin van de pastorie voor een drankje.processie2016 (meer foto’s in het overzicht van de processie van vorig jaar)