Conservatie en/of restauratie van het schilderij van Odilia

Bij een nazicht van het schilderij van Guffens bleek dat er nogal wat problemen waren: schimmels, beginnende scheuren in het canvas, ontbrekende stukken aan het kader, …

Daarom dat de kerkfabriek gevraagd heeft om het schilderij te behandelen zodat het terug zijn oorspronkelijke frisheid kan hebben. Daarvoor hebben we beroep gedaan op een restauratrice die zowel het canvas als het kader kan behandelen.

De behandeling zal plaatsen hebben in  2 lokalen in de pastorie. Meer info volgt.

Op zoek naar ideeën

Tijdens de tentoonstelling (ONGE)ZIEN hebben nogal wat bezoekers gevraagd wat er nog in de pastorie gaat gebeuren.

Wel we zijn nog op zoek naar ideeën, dus je mag ons zeker contacteren.

Waar al aan gedacht is (maar niet alles is zomaar realiseerbaar natuurlijk):

  • een kamerconcert
  • nog een andere tentoonstelling
  • een lezing (bv. over Godsheide zelf)
  • samen door de genealogische gegevens van Godsheide gaan:
    de oude namenlijsten bijvoorbeeld (voor zover toegelaten)

Het contactformulier geeft je de mogelijkheid om suggesties in te dienen.

(ONGE)ZIEN nu niet meer te zien…

De tentoonstelling (ONGE)ZIEN is afgesloten.

Meer dan 300 bezoekers bezochten de kazuifels, processievaandels, het schilderij van de H. Odilia en konden mee op een klimpartij in de toren en zelfs in het orgel.

Voor velen was de pastorie en zeker de tuin een aangename verrassing: niemand wist dat daar nog zo’n grote ruimte was.

Hartelijk dank aan allen die meehielpen om hiervan een succes te maken.

En, om op de vraag van velen te antwoorden: ja, we gaan iets doen met de pastorie. Volg het hier verder op.

Bol bevat inderdaad berichten

Er is nogal wat onduidelijkheid of er nu effectief berichten in de bol op de kerktoren zitten.

Maar inwoners van Godsheide bevestigen dat zij, op vraag van pastoor Hermans, berichten geschreven hebben die in de bol zijn opgenomen toen hij in 1988 werd teruggeplaatst (na de restauratie aan het kruis en de haan op de kerktoren).

Ondertussen zitten er ook berichten in de kopie van de bol die in de tuin van de pastorie te bekijken is.
Als je je positie goed kiest kan je beide samen zien.

Van de berichten in de bol in de tuin is afgesproken dat we deze binnen 30 jaar zullen openen. Of dat ook met een tentoonstelling gepaard zal gaan is (nog) niet geweten.

Welkom op de tentoonstelling (ONGE)ZIEN

De tentoonstelling in de pastorie en kerk van Godsheide is nu open.

Tot en met 23 juli ben je elke dag welkom tussen 13.00 en 19.00 u.

Kom er de weinig tot nooit geziene eigendommen van de kerkfabriek bewonderen.

En al zeker het schilderij van Godfried Guffens van de H. Odilia dat voor de eerste keer te zien is.schilderij H.Odilia.Guffens (3)

Een verrassing van formaat! Schilderij van de H. Odilia van Godfried Guffens

 

Waar een tentoonstelling toe leiden kan. Heel recent kregen we bericht dat de Zusters Kindsheid Jesu in Oostakker een schilderij van de  H. Odilia, geschilderd door Godfried Guffens (ja, die van de Guffenslaan) in hun bezit hadden maar bereid waren om dit voor de tentoonstelling in Godsheide beschikbaar te stellen.

schilderij H.Odilia.Guffens (5) schilderij H.Odilia.Guffens (3)

Uiteraard waren we heel blij met dit aanbod. Het schilderij uit 1877 is een verrassing van formaat, letterlijk ook want het meet 1,30 m x 2,35 m.

Het zal te zien zijn in de kerk bij de andere informatie rond de H. Odilia.

Een uniek stuk dus en voorlopig enkel in Godsheide te zien bij (ONGE)ZIEN!

De tentoonstelling : praktisch

Op 18 juli om 13.00u openen de deuren van de pastorie zich voor bezoekers.
Je kan je bezoek aan de tentoonstelling zowel in de kerk als in de pastorie starten: bedoeling is dat je van de ene naar de andere plaats gaat, via de tuin van de pastorie.
Er is een hellend vlak voorzien voor rolstoelen om geen probleem te hebben met de trappen van de pastorie, ook opzij van de kerk is een hellend vlak aanwezig.

De tentoonstelling is gratis (een vrije bijdrage is welkom uiteraard). Op beide plaatsen is een (beknopte) gids voorzien.

Op zondag 23 juli om 19.00u sluit het tentoonstellingsdeel in de pastorie af. Het was praktisch te moeilijk om de kunstwerken en oude documenten daar nog langer te laten bezichtigen.

In de 3 volgende zondagen: 30 juli, 6 en 13 augustus worden de objecten in de kerk wel opnieuw tentoongesteld. Daarna worden daar de kazuifels en vaandels opnieuw opgeborgen (tot een volgende keer?).

Indien je met een groep wenst te komen, is het handig om vooraf aan te melden: ofwel via +32 472 68 27 15 (Jos Briers) ofwel via een mail naar info@godsheide.one.

We hopen je te zien op (ONGE)ZIEN!
met de steun van logo_stad_hasselt

18 juli nadert

Op 18 juli opent de tentoonstelling (ONGE)ZIEN zijn deuren voor iedereen.

Nooit eerder getoonde stukken uit de collectie van de kerkfabriek Godsheide.

Schitterende kazuifels en processievaandels, een multimediaal zicht op plaatsen waar je anders niet mag of kan komen in de kerk.

Het verleden van de parochie in documenten, meer zelfs: een beeld van toen Goodtske nog geen parochie was in de pastorie. En voor 1 week zijn de uitgeleende kunstvoorwerpen terug thuis in de pastorie.

En de bol onder het kruis, met zijn verborgen inhoud, wordt bereikbaar in de tuin van de pastorie.bol2

Sponsors tentoonstelling

Steunen de tentoonstelling:

Meubelen Hindrikx,  Luikersteenweg 309, 3500 Hasselt
Auping plaza, Kempische steenweg 212, 3500 Hasselt

Donkers – Cuypers Uitvaartverzorging, Kiewitstraat 120, 3500 Hasselt

Remedial Teaching Center, Kiezelstraat 107, 3500 Hasselt

Bakkerij van Gelooven, Vossenbergstraat 75, 3500 Hasselt

Kapsalon – Schoonheidszorg Monique, Vossenbergstraat 79, 3500 Hasselt

Frituur Bèr, Kiezelstraat 179/1, 3500 Hasselt

Thuiszorgwinkel, Gouverneur Roppesingel 75, 3500  Hasselt

Bloementuiltje, Pijpersveldstraat 9, 3500 Hasselt

Processie O.L.Vrouw en H.Odilia: zondag 23 juli 2017

Zoals elk jaar trekt ook nu de processie na de viering van 9u30 op de zondag in het octaaf van de H. Odilia.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de processie of de processie biddend te zien voorbijtrekken in de Kiezelstraat (van de kerk tot aan het rustaltaar bijna aan de Demer en terug).

Ieder huis langs het parcours kan bevlagd en versierd worden voor de doortocht van de processie.

Na de processie wordt iedereen verwacht in de tuin van de pastorie voor een drankje.processie2016 (meer foto’s in het overzicht van de processie van vorig jaar)

1 2